Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z serwisu m-bus.com.pl (zwanego dalej „serwisem”) będącego własnością M-BUS PRZEWÓZ OSÓB Dominik Musiał oraz politykę plików cookies.
Administratorem danych osobowych podanych w serwisie, czyli przedsiębiorcą decydującym o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych jest firma M-BUS PRZEWÓZ OSÓB Dominik Musiał, 32-420 Gdów 753, NIP: 683-192-24-90 (zwana dalej „firmą”).
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
W serwisie wykorzystywany jest SSL – protokół szyfrowania komunikacji, którego ma na celu zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).